Οι εταιροι

Tο έργο ECOOils βασίζεται στις ικανότητες και την εµπειρία 6 ευρωπαίων εταίρων από 5 χώρες

CDE Petra Patrimonia

H CDE Petra Patrimonia είναι ένας συνεταιρισμός επιχειρήσεων και απασχόλησης, που δεσμεύεται να υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες. Με το τμήμα FOLIA, η CDE Petra Patrimonia υποστηρίζει ιδιαίτερα τους νέους επιχειρηματίες στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα. Η Petra Patrimonia επιτρέπει στους δημιουργούς επιχειρήσεων να δοκιμάσουν τη δραστηριότητά τους στην πραγματική ζωή και να εκπαιδεύσουν τόσο στον τομέα των επιχειρηματικών δεξιοτήτων όσο και στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την άσκηση της μελλοντικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας. https://cde-petrapatrimonia.com/

AVA

Το Ίδρυμα AVA Creations είναι μια βουλγαρική ΜΚΟ που εργάζεται ενεργά στον τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης. Ιδρύθηκε την άνοιξη του 2016 με κύριο στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρήσεων και κοινοτήτων μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης. Επί του παρόντος, μία από τις κύριες προτεραιότητες του ιδρύματος είναι η προβολή και η εφαρμογή πρωτοβουλιών έργων σε επίπεδο τοπικής, εθνικής και ΕΕ, με στόχο να επηρεάσουν τη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και δια βίου μάθηση. Η AVA προσπαθεί να προωθήσει καινοτόμες προσεγγίσεις σε όλους τους τομείς μέσω της δικτύωσης των συνεργατών, της ανταλλαγής εμπειρίας και της δέσμευσης όλων των ενδιαφερομένων. Μεταξύ των στόχων της AVA είναι να ενθαρρύνει την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Εκτός από την υποστήριξη κοινών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της εκπαίδευσης, της μεταφοράς της γνώσης, της πολιτιστικής ανταλλαγής και της κοινωνικής ολοκλήρωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί οι προαναφερθέντες στόχοι εμπειρογνώμονες της AVA, συνεργάζονται στενά με πολλούς εθνικούς και διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δήμων, των ΜΚΟ και άλλων νομικών και φυσικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κτηνιάτρου. Οι εμπειρογνώμονες της AVA συμμετέχουν συνεχώς σε διαφορετικές εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, μαθήματα και σεμινάρια σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης και της ενίσχυσης των κτηνιάτρων, των διαπολιτισμικών σχέσεων και των επικοινωνιών, της πολιτιστικής συνεργασίας και των δια βίου ευκαιριών μάθησης. Οι δραστηριότητές τους βασίζονται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι και τα θεσμικά όργανα, οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους είναι οι πιο κρίσιμοι και βασικοί πόροι για την ανάπτυξη.

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1992 στην Ελλάδα, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσω της προστασίας και την ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.

Στόχοι του κέντρου αυτού είναι:

  • Η προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης που βασίζεται σε μια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που διατηρείται αλλά και ενισχύεται.
  • Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ιδίως των νέων, για την ανάγκη προστασίας της κληρονομιάς και του περιβάλλοντός τους.

Το ΜΚΠ δρα σε 3 βασικούς τομείς: καινοτόμα μη τυπική εκπαίδευση πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, βιώσιμος εναλλακτικός τουρισμός και διακρατική συνεργασία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.

Πανεπιστήμιο UESS

Το Πανεπιστήμιο UESS ιδρύθηκε το 2002 ως κοινοπραξία αγροτών και εταιρειών που ασχολούνται με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Βρίσκεται στο στο Forcalquier (νότια της Γαλλίας), είναι μια ένωση που περιλαμβάνει περίπου 60 μέλη και ακολουθεί 3 κύριους στόχους: – Εκπαίδευση για άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε τομείς γεύσεων και αρωμάτων: Το UESS είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης αφιερωμένο σε γεύσεις και άρωμα με προγράμματα κατάρτισης για την κατασκευή κρύου σαπουνιού, τα καλλυντικά, την καλλυντική ρύθμιση, τα αρωματικά φυτά, την αισθητηριακή ανάλυση και τις βιομηχανίες τροφίμων. Η κατάρτιση είναι μια σημαντική δραστηριότητα. Το UESS προσφέρει διάφορα προγράμματα για διαφορετικά ακροατήρια (υπαλλήλους και φοιτητές) και για διαφορετικά προσόντα. – Συνεργατικό έργο: Η UESS υποστηρίζει την καινοτομία από συνεργατικά έργα με τοπικούς και ευρωπαίους εταίρους στον τομέα των φυτών αρωματικών, καλλυντικών και βιομηχανιών τροφίμων. Το UESS έχει συμμετάσχει σε, ή συντονισμένα, πολυάριθμα εθνικά και διεθνή έργα, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+, Interred Alcotra, Med Program, FSE. – Δραστηριότητες για το ευρύ κοινό για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη γεύση και τη μυρωδιά: το UESS με στόχο την προώθηση μιας ποιοτικής προσέγγισης κυρίως από τα τοπικά προϊόντα (βότανα, αρώματα, αιθέρια έλαια) και ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη χρήση των αισθήσεων μέσω της εκπαίδευσης στη γεύση και τη μυρωδιά. Εργαστήρια για τα parfums, τα βότανα, τα αιθέρια έλαια και τα συνέδρια οργανώνονται καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Από τον Ιούλιο του 2018 το Uess διαχειρίζεται το Μουσείο Artemisia: Ένα μουσείο αφιερωμένο σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Haute Provence.

Πανεπιστήμιο της Salamanca

Το Πανεπιστήμιο της Salamanca ιδρύθηκε το 1219 από τον Alfonso IX και έγινε, μαζί με το Παρίσι, την Οξφόρδη και τη Μπολόνια, ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και σήμερα είναι το μόνο ισπανικό πανεπιστήμιο που έχει διατηρήσει τη δραστηριότητά του σε όλο το αιώνες. Το Πανεπιστήμιο της Salamanca έχει μια σημαντική υλική κληρονομιά με τη μορφή ιστορικών κτιρίων και εμβληματικών χώρων που εξακολουθούν να είναι ενεργοί. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο της Salamanca συνεχίζει να διατηρεί τη μεγάλη του ικανότητα έλξης και έχει ένα σταθερό φοιτητικό σώμα περίπου 30.000 φοιτητών. Διαθέτει εννέα πανεπιστημιουπόλεις με 26 σχολές και σχολεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 12 ερευνητικά κέντρα που καλύπτουν πτυχές όπως ποικίλλουν ως βιοεπιστήμες ή λέιζερ, καθώς και εξελίξεις αγροειδών, νευροεπιστήμες, μελέτες ιστορίας ή βασική έρευνα, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, υπάρχουν κέντρα αφιερωμένα στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και πολιτιστικών δεσμών με άλλες χώρες και πολιτισμούς, όπως το Ισπανικό-Ιαπωνικό Πολιτιστικό Κέντρο, το Κέντρο Βραζιλίας και το Ινστιτούτο Ιβεροαμερικανικών Σπουδών. Ένα άλλο από τα διακριτικά χαρακτηριστικά του πανεπιστημίου είναι η διδασκαλία των ισπανικών, η οποία προσελκύει χιλιάδες ξένους φοιτητές στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κατάρτισης για τους αλλοδαπούς παγκόσμιου κύρους, το cursos internacionales de la Universidad de Salamanca (διεθνή μαθήματα του The The Πανεπιστήμιο της Salamanca). Η επιστήμη και η τεχνολογία που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Salamanca ήταν ο ηγετικός ρόλος σε μερικές από τις σημαντικότερες προόδους των τελευταίων αιώνων. Από τα στούντιο της Salamanca εμφανίστηκαν προσωπικότητες όπως ο Torres Villarroel ή ο Abraham Zacut, ο οποίος ανέπτυξε το Almanach Perpetuum, μια πραγματεία για την αστρονομία που ήταν απαραίτητη για τη πλοήγηση που κατέστησε δυνατή την ενοποίηση ηπείρων. Η προχωρημένη σκέψη του Francisco de Vitoria οδήγησε τη Σαλαμάνκα να θεωρηθεί ως η γενέτειρα του διεθνούς δικαίου, αλλά άλλα επιφανειακά στοιχεία όπως ο Fray Luis de León ή ο Francisco de Salinas ή ο Antonio de Nebrija, δημιουργός της πρώτης ισπανικής γραμματικής, έχουν περάσει από τις αίθουσες διδασκαλίας του . Σε πιο πρόσφατες στιγμές, το πανεπιστήμιο χαιρέτισε τους μεγάλους στοχαστές και τους πολιτικούς όπως ο Miguel de Unamuno, ο Enrique Iglesias, ο Jacques Delors και ο Adolfo Suárez, οι οποίοι συνέβαλαν στην κατασκευή της διεθνούς τάξης. Μεταξύ της διδακτορικής Γερουσίας είναι αρχηγοί κράτους αρκετών χωρών της Λατινικής Αμερικής όπως ο Fernando E. Cardoso, ο Oscar Arias, ο Ricardo Lagos, ο Luiz I. Lula da Silva και ο Tavaré Vázquez Rosas. Νόμπελ νικητές όπως ο Mario Vargas Llosa, ο José Saramago, ο Paul Nurse ή ο Severo Ochoa. Οι στοχαστές και οι ερευνητές που σηματοδότησαν την πορεία των κλάδων τους προωθώντας την πρόοδο της γνώσης. Ο ανθρωπισμός, η νοημοσύνη και το ταλέντο που καλλιεργούσαν πάνω από οκτώ αιώνες έχουν κάνει το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα ένα κορυφαίο ίδρυμα στον κόσμο.

Molise verso il 2000 scrl

Το Lag Molise Verso IL 2000 είναι ένας οργανισμός τοπικής ανάπτυξης που εργάζεται για την υποστήριξη και την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και επιχειρήσεων και την προώθηση της απασχόλησης στην περιοχή Molise σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων. Το Gal Molise έχει ως αποστολή της τη διάδοση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών που εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα, ο Gal Molise χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων όπως: Συναντήσεις Με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους, την επίσημη ιστοσελίδα, το ενημερωτικό δελτίο, τη λίστα αλληλογραφίας, τα τοπικά και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Ως παραδείγματα αριστείας, η LAG χρησιμοποιεί θεσμικά εθνικά δίκτυα ως Εθνική Αγροτική Δίκτυο και η ένωση των “ιταλικών αυθεντικών χωριών”. Το Molise Verso IL 2000 διαχειρίζεται ένα κοινωνικό φυτώριο στον δήμο Campobasso, όπου παρέχουμε υπηρεσίες εκκίνησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη σε τοπικό επίπεδο αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Furhthermore, το Molise Verso IL 2000 εμπλέκεται στην εθνική στρατηγική για τους εσωτερικούς τομείς: είναι μια πολιτική που θέλει να προωθήσει το Κοινωνική ένταξη των ανθρώπων στην αγροτική και απομακρυσμένη περιοχή της Ιταλίας, προσφέροντάς τους νέα λύση και ιδέες για την έναρξη μιας επιχειρηματικότητας. Αυτό το έργο είναι συμπληρωματικό με άλλα 2 Έργα στα οποία εμπλέκονται οι Molise Verso IL 2000: το PAST4 Future Project που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC ITALY Albania Montenegro με στόχο την προώθηση του Προσβασιμότητα των τουριστικών περιοχών για τουρίστες με ειδικές ανάγκες και επίσης σε πρόσβαση σε πληροφορική (χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmu+), με στόχο την προσφορά μιας ολοκληρωμένης κατάρτισης στο Cross-Field του προσβάσιμου τουρισμού, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης φυσικών και αγροτικών περιοχών.