Проектът

За проекта

Глобалното търсене на козметични и здравословни продукти се увеличава, което води до силен растеж в производството на ароматни растения в световен мащаб.

Поддържането и конкурентоспособността на европейския сектор за производство и преработка на ароматни растения изисква засилване на качествените подходи към биологични и естествени практики. Ето защо от съществено значение е да се подкрепи създаването на курс за обучение на специалистите в тази област, насочен към качествено и биологично отглеждането на ароматни растения и използването им в биологично производство.

Цели

Проектът Εco-Oils подкрепя обучението на европейски професионалисти в отглеждането и преработката на ароматни растения в посока създаване на качествено биологично производство.

Какви са основните цели на Eco-Oils?
-Изграждане на нови компетенции чрез програма за онлайн обучение, създадена специално да отговори на нуждите на производителите на ароматни растения и етерични масла, които се интересуват от преминаване към биологично производство.
-Разширяване на познанията на обучителите в селскостопанския сектор, което да им позволява да предоставят висококачествено и приобщаващо образование в областта на биологичното земеделие.
-Разширяване на педагогическите умения на обучителите в селскостопанския сектор, което да им позволява да предоставят висококачествено, приобщаващо, дигитално образование.

Целева аудитория

Основните целеви групи на Eco-Oils са:

  • Производители на ароматни растения
  • Дестилерии и производители на етерични масла
  • Нови предприемачи в областта на производството на ароматни растения
  • Предприемачи и обучители в сектора на ароматни растения и етерични масла

Бюлетин – 3

Бюлетин – 2

Бюлетин – 1

Брошура